Drága vagy olcsó weboldal készítése: mi a különbség? (2rész)

weboldal készítés

drága vagy olcsó weblap Mennyiben függ a konverzió szintje a weboldal-készítés minőségétől? Mit nyerhetünk egy olcsó, s mit egy drága weboldallal?

Nézzük meg most ezt a helyzetet a konverzió szemszögéből.

Mindhárom weboldal körülbelül egyforma összeget költ az oldal „felfuttatására” vagy reklámra.
Telefonhívást azonban nem egyforma számban kapnak.
Például:
Az A1 esetében a konverzió mértéke: 50 látogatóra jut 1 hívás.
Az A2 – 40 látogatóra jut 1 hívás.
Az A3 – 25 látogató/1 hívás.

Esetünkben már megvizsgáltuk, miért különbözik ennyire a konverzió.

Most pedig tételezzük fel, hogy e három társaság egy és ugyanazon irodánál rendelték meg honlapjuk elkészítését és felfuttatását, s a Web-fejlesztő árképzése a következőképp alakul:

design – 1.000 $
az oldal programozása és elkészítése – 1.000 $
kisebb elemző vizsgálat – 1.000 $.

Tegyük fel, hogy az A1, A2 és A3 társaság különböző szolgáltatási csomagot rendelt.

Az A1 társaság 2.000 $-t költött a weboldalra, jó grafikai designt rendelt hozzá.
Az A2 társaság csak weboldal készítést és vizsgálatot rendelt, a látványtervezéssel egy egyetemistát bíztak meg, akinek ezért mindössze 100 $-t fizettek, vagyis a designon így megtakarítottak 900 $, s az egész 2.100 dollárjukba került.
Az A3 társaság úgy döntött, hogy egyben megrendeli az egész szolgáltatási csomagot, amiért 3.000 $-t fizetett.
A Web-fejlesztő társaság havonta ugyancsak 1.000-1.000 $-t kér tőlük  a honlapok felfuttatásáért, s erőfeszítéseiknek köszönhetően mindhárom oldal, egymást váltogatva, az első három hely valamelyikét foglalja el.

Most pedig számítsuk ki, mennyibe kerül a társaságoknak egy-egy telefonhívás, ha a három társaság mindegyike – hetente váltogatva egymás a TOP 3-ban – havonta 1.000 látogatót kap.

A1 – 1.000 $-t költve kap 1.000 látogatót és 20 telefonhívást (1.000 látogató/50 látogató 1 hívásra = 20 hívás havonta), ami azt jelenti, hogy egy telefonhívás ára 1.000 $/20 hívás = 50 $ hívásonként.

A2 – 1.000 $ költve van 1.000 látogatója és 25 hívása (1.000/40=25), vagyis egy hívás 45 $.

A3 – 1.000 $ költve van 1.000 látogatója és 40 hívása, egy hívás költsége 25 $.

Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy az A3 társaság, amely egy alkalommal 1.000 $-ral többet fektetett be, 67 telefonhívás után visszanyeri ezt a befektetést (az A2 társaság 40 $-ja – az A3 társaság 25 $-ja = a különbség 15 $, 1.000/15 ≈ 67), s a továbbiakban minden híváson 15 $-t nyer az A2 társasággal szemben.

Mindebből azt a következtetést is levonhatjuk, hogy néhány hónapnyi munkát követően az A3 társaságnak nemcsak több ügyfele lesz a másik két társaságnál, de a hívások is kevesebbe fognak kerülni a számára.

Egy oldal könnyen használhatósága (usability), a minőségi információs architektúra és a design – mindez így vagy úgy, de kihatással van a minőségre.

Most pedig - négy különböző megközelítési módot használva, melyek mindegyike önmagáért beszél - lássuk mindezt a számok nyelvén: a pénzügyi mutatókat és a konverziós mutatókat, melyekkel a kész weboldalot egészítjük ki.

Tételezzük fel, hogy az Önök társasága körülbelül akkora, mint a konkurenciáé. Ugyancsak tegyük fel, hogy az „út” elején lehetőségük van többé-kevésbé ugyanazt megtenni, mint a többiek, miközben az Önök területének konverziós átlaga 20 látogatóra egy hívás, s honlapjuk mindenegyes eleme pozitívan vagy negatívan hat ki az ügyfeleikre. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a minőség nem egyenes arányban növekszik a befektetésekkel: ha egy X minőségű termék Y összegbe kerül, akkor egy 2X minőségű termékért több mint 2Y összeget kell fizetni. Ez bármilyen szolgáltatásra érvényes alapszabály: ha például az X minőséget előállítani képes szakemberek száma 1000, akkor azoké, akik 2X minőséget képesek biztosítani, már csupán 100, s ennek maguk is tökéletesen tudatában vannak, s minőségi szakembergárda létszáma a piacon 2008-ban kisebb, mint azon társaságoké, amelyek szívesen foglalkoztatnák őket.

Tehát az induláskor van bizonyos konverziós minőségünk 100 %-ban,
miközben a konverziós mutatónk: 20 látogató – 1 hívás.

 

Nem csináljuk Ár Kontár diák Ár Takarékos változat
(econom)
Ár Profi Ár
Információs architektúra0%$ 0-10%$ 100-5%$ 200+20%$ 1.000
Design-100%$ 0-10%$ 1000%$ 500+15%$ 1.000
Flash animáció0%$ 0-20%$ 100-5%$ 200+10%$ 1.000
Funkcionális szolgáltatások0%$ 0-10%$ 100+10%$ 200+20%$ 1.000

Szöveget írunk

-100%$ 0-30%$ 100-5%$ 200+20%

$ 1.000

Feltöltjük az oldalt-100%$ 0-10%$ 500%$ 100+5%$ 300
Eredményességi mutató nincs lap$ 0 37% $550 95% $ 1.400 229% $ 5.300
Egy hívásra jutó látogató* 0 54 21 8,7
Hívásokat kap**0 18,5 47,6 114,9

* ha 100 %, akkor 20 látogatóra jut 1 hívás
** havi 1000 látogató esetén

Most pedig nézzük meg, mennyire lesz hatékony a reklám az egyes weboldal-típusok szerint, s rögtön vegyük kiindulásnak azt az etalonnak számító 100 %-ot, mely esetében 20 látogatóra jut 1 telefonhívás.

Lássuk, mennyi pénzt is költünk el ténylegesen mindenegyes 100 Ft-ból összevetve a mi etalonunkkal.

Kontár diák Takarékos változat Profi
37 Ft-95 Ft-229 Ft-

Most pedig hasonlítsuk össze a mi változatainkat egymással: mennyit kell a weboldal reklámozására költenünk, hogy ugyanazokat az eredményeket érjük el, amennyiben a másik honlap (melyet más színvonalon álló szakemberek készítettek) 100 forint költött erre.

Takarékos változat Profi Kontár diák Profi Kontár diák Takarékos változat
257 Ft-619 Ft-39 Ft-241 Ft-16 Ft-41 Ft-

Valójában a fenti eredményekben megbújik egy fontos apró részlet. Ha a társaság, amelyik az egyetemistával készíttette a honlapját, nem rendelt volna tőle szövegírást és flash animációt, az információs architektúrát pedig önállóan állítja össze, a megtérülési ráta nagyobb lett volna. A látogatók ugyanis sokkal rosszabbul fogadják azt, ha egy weboldalon nehezen használható, nem működő és rosszul elkészített elemet találnak, mint azt, ha nincsenek efféle flashek vagy például nincs működőképes termékkereső.

Természetesen az általunk használt adatok nem minden esetben lehetnek ideálisak és minden konkrét üzlet esetében  különbözhetnek, ugyanakkor azonban mindig érvényes az, hogy a weboldal elemeinek minőségétől függ a konverzió.

Ha például havonta 1.000 $-t fordítanak honlapjuk felfuttatására vagy reklámozására, a lap elkészítésén viszont takarékoskodtak, s ez a takarékoskodás 10 %-os konverziócsökkenéssel járt, akkor már a kilencedik hónapban kárba vész az az 1.000 $, melyet reklámra költöttek.

Nézzük meg most, hogy a társaságok költségei, melyek három különböző módon készíttették el a honlapjukat:
1. egyetemistához fordultak (550 $x190=104.500 Ft)
2. econom (1.500 $x190=285.000 Ft)
3. és azok, akik profikhoz fordultak (5.300 $x190=1.007.000 Ft),
hány hónap alatt egyenlítődnek ki, figyelembe véve a különböző megtérüléseket, melyek a reklámra fordított összegtől függnek.

Az alábbi táblázatban mind a három társaság adatai szerepelnek: konverzió, reklámköltségek hatékonysága 100 és 50.000 forintra kivetítve, mennyit fektettek be a weboldalba, és induláskor milyen különbségek voltak a költségeik között:

diák etalon profi
konverzió (egy hívásra jutó látogató)
54 / 120 / 18,7 / 1
költséghatékonyság 100 forintra
37 Ft-100 Ft-229 Ft-
költséghatékonyság 50.000 forintra
3.704 Ft-50.000 Ft-25.000 Ft-
Induláskor befektetett összeg
104.500 Ft-285.000 Ft-1.007.000 Ft-
Induláskori megtakarítás egyensúly összehasonlítása
etalon profi diák profi diák etalon
180.500 Ft-902.500 Ft--180.500 Ft-722.000 Ft--902.500 Ft--722.000 Ft-

Most pedig tekintsük át, milyen eredményeket érnek el az egyes honlapok havi 50000 Ft -reklámköltség esetén. Feladatunk annak nyomon követése, mikor egyenlítődnek ki a befektetett összegek.

 A konverzió révén elért bruttó megtakarítási egyensúly havi 50.000 forintos ráfordítás esetén
diák etalon profi
etalon profi diák profi diák etalon
Hónapok Bruttó megtakarítási egyensúly
180.500902.500-180.500722.000-902.500-722.000
1149.000806.500-149.000657.500-806.500-657.500
2117500710.500-117.500593.000-710.500-593.000
386.000614.500-86.000528.500-614.500-528.500
454.500518.500-54.500464.000-518.500-464.000
523.000422.500-23.000399.500-422.500-399.500
6-8.500326.5008.500335.000-326.500-335.000
7-40.000230.50040.000270.500-230.500-270.500
8-71.50013.450071.500206.000-134.500-206.000
9-103.00038.500103.000141.500-38.500-141.500
10-134.500-57.500134.50077.00057.500-77.000
11-166.000-153.500166.00012.500153.500-12.500
12-197.500-249.500197.500-52.000249.50052.000

Az egyszerűség kedvéért összegezzük a fenti adatokat, azaz táblázatba foglaljuk őket, amelyből kiderül, hány hónap alatt egyenlítette ki a megnövekedett konverzió az eredeti megtakarításokat mindhárom verzió esetén.

 

diák etalon profi
diák

 

6

10

etalon

6

 

11

profi

10

11

 

 

Mindebből láthatjuk, hogy az összes megtakarítást, amely tízszeres volt a „megrendelő” számára a honlap elkészítésekor, mindössze 10 hónap alatt felemésztették a tényleges költségekben mutatkozó különbségek, s mindez havi 50.000 Ft reklámköltsége mellett történt. Ugyanakkor a profik által készített weboldal esetében egy év alatt (az indulástól számított 12 hónap után) már 249500 Ft lesz a különbség. Ez pedig kiteszi majdnem egy új honlap árát. A kapott hívások számában jelentkező különbség is – azonos ráfordítások mellett – 6,2-szeres.

 

Összevetés másokkal. - Folytatás tovább (3 rész) »

« 1 rész

weboldal készítés
 
További cikkek...

Ingyen weboldal készítés górcső alatt.

Készíthetünk-e ingyen olyan oldalt, amelyért egy webmester akár 50.000 Ft-ot is elkérne? Mi kipróbáltuk, teszteltük az ingyen weboldalkészítő rendszereket, íme az eredmény...

Weboldal készítés – Milyen szempontok alapján épül fel egy igazán hatékony weboldal?

Ha az Ön célja több annál, mint egy weboldal amely bemutatja vállalkozását, termékeit vagy szolgáltatásait, hanem arra törekszik, hogy versenytársai közül kiemelkedjen webes megjelenése, ezáltal megszólíthassa potenciális érdeklődőit, tisztában kell lenni, hogyan épül fel egy igazán hatékony weboldal.

Felmerül a kérdés, mik azok a szempontok amiket figyelembe kell venni a weboldal készítés során, milyen valójában egy igazán jó weboldal:

A hatékony weboldal szempontjaiért olvassa el a teljes cikket.

Weboldal készítés - Ön elégedett jelenlegi weboldalával?

Jól tudjuk, hogy már szinte közhelyes kérdés és talán naponta többen is megkeresik Önt honlap készítés miatt de... és itt jön a legfontosabb DE...

Attól, hogy Ön nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy nem működik hatékonyan weboldala, még az tényleg nem működik. Mit kell figyelmbe vennünk ha egy igazán hatékony weboldal fejlesztés a célunk?

Íme a válaszok, ahogyan mi gondoljuk:

A weboldal készítés első lépései

A weboldal felépítésének megtervezése

Üzleti weboldal készítés előtt fel kell mérnünk, hogy potenciális célcsoportunknak milyen igényei vannak, és ehhez mérten kell felépítenünk weboldalunkat.

A weblap készítés egyik legfontosabb eleme az érdeklődők számára vonzó és figyelemfelkeltő tartalom.

E mellett egy nagyon fontos tényezőt sokan figyelmen kívűl hagynak a weblap készítés során:

Az érdeklődők információt keresnek az interneten.

Drága vagy olcsó weboldal készítése: mi a különbség? (2rész)

Tételezzük fel, hogy az Önök társasága körülbelül akkora, mint a konkurenciáé. Ugyancsak tegyük fel, hogy az „út” elején lehetőségük van többé-kevésbé ugyanazt megtenni, mint a többiek, miközben az Önök területének konverziós átlaga 20 látogatóra egy hívás, s honlapjuk mindenegyes eleme pozitívan vagy negatívan hat ki az ügyfeleikre.

A webshop és előnyei

Az elektronikus kereskedelem ( Webáruház készítés) nem csupán a vásárlás-eladás műveleteit foglalja magába, hanem biztosítja egy olyan zárt láncolat létrehozását (ld. az ábrát), amelyben bennfoglaltatnak a termék iránti kereslet felkeltésének elemei, a terjesztés, valamint az értékesítést követő szolgáltatások és a partnerek közötti együttműködés automatizálása.

Azonban a a webkereskedelem lehetőségeit sem szabad túlértékelnünk. A web-kereskedelem fejlődésésének története során megélt egy bizonyos eufórikus korszakot, ez az úgynevezett internetes boom.

 

SEO, SEA és SEM

SEO (Search Engine Optimization) - Keresőrendszerekre való optimalizálás. Egyszerűbben szólva a SEO olyan műveletek összessége, melyek elősegítik, hogy a weblap minél jobb pozícióba kerüljön a keresőprogramokban. E műveletek egyaránt lehetnek belsők és külsők:


Miért bízza a weboldal készítését profikra?

Nehéz időket élünk, de nem a gazdasági válság hanem a honlap készítés a téma.

A cégek igyekeznek költséget csökkenteni, kézenfekvő  ötletnek tűnik, hogy a honlap készítésén próbálnak spórolni, és így születnek a saját készítésű és a szomszéd által készített weboldalak…

Önmagában nem is lenne gond ha mondjuk egy asztalosmester honlap készítésre adja a fejét, annál inkább ha mondjuk én próbálnék irodabútort eszkábálni… Aki ismer átérzi a hasonlatot

Bizonyára az Ön környezetében van aki vállalkozna honlap készítésre szívességből, vagy egy rekesz sörért.

Ez csábító ajánlatnak tűnhet első hallásra, de az eredmény a legtöbb esetben elborzasztó.

Nyílván ismerőse szívét lelkét beleadta a honlapba, de senki sem lehet egy személyben profi webdesigner, tördelő, programozó, site builder, szövegíró, online marketinges.

Egy profi honlap készítésekor ezek a feladatok mind komoly szerepet kapnak, ezért alkalmazunk mindegyik területen külön szakembereket a hon készítéshez.

A honlap készítés a szakértelmen kívül folyamatos felügyeletet igényel, hiszen a tartalmakat frissíteni kell,  a Google kampányok  és a keresőben való pozíciók feljebbtornázása a  tevékenységet lefedő kulcsszavakra, folyamatos felügyeletet igényel és ez szinte egész napos feladat ha magunknak próbáljuk egy személyben elvégezni mindezt.Tehát időigényes.

 Egy döntéshozónak, még ha van is affinitása a honlap készítéshez, túl drága az ideje ahhoz, hogy egész nap a weboldallal foglalkozzon. Ha felvesz egy főállású informatikus a honlap készítésre, és karbantartásra már magában sokkal többe kerül mintha egy profi webfejlesztő céget bízna meg a honlap készítéssel.

Mindezek mellett a weboldal fejlesztés legfontosabb tényezője, hogy weboldalán keresztül, ügyfeleket, új megrendeléseket szerezzen. Ha nem a megfelelő eszközöket alkalmazza a honlap készítésekor a honlap készítésen megspórolt összeg többszörösétől eshet el.

SEO! Keresőoptimalizálás alap lépései

Mit értünk keresőoptimalizálás alatt?

A google keresés során a legfontosabb kulcsszóra / kulcsszavakra a természetes (ingyenes) találatai listáján való előre kerülését értjük. A természetes találatok az 1. keretben láthatók, a fizetett hirdetések pedig a 2. és 3. szekcióban foglalnak helyet.
 
Mit értünk kulcsszó alatt?
A weboldalon felírt minden egyes szó „kulcsszó”, tehát ha azt a kulcsszót beírja valaki a keresőbe, a mi oldalunk is szerepelni fog a találatok között, de várhatóan még csak az utolsók között. Meg kell találni azt a szót, ami a legjobban jellemzi a termékünket vagy szolgáltatásunkat, amire keresnek is az emberek.

A tartalom szerepe a weboldal készítésben

A megfelelő releváns tartalom megírásának kettős szerepe van.

A weboldal célja elsősorban az érdeklődők megszólítása, figyelmük felkeltése és a bizalom építés. A jól felépített, megfogalmazott tartalom létfontosságú a látogatók megszólításához, és a Google keresőben való előrejutáshoz egyaránt.

Weboldal készítés – Milyen szempontok alapján épül fel egy igazán hatékony weboldal?

Ha az Ön célja több annál, mint egy weboldal amely bemutatja vállalkozását, termékeit vagy szolgáltatásait, hanem arra törekszik, hogy versenytársai közül kiemelkedjen webes megjelenése, ezáltal megszólíthassa potenciális érdeklődőit, tisztában kell lenni, hogyan épül fel egy igazán hatékony weboldal.

Felmerül a kérdés, mik azok a szempontok amiket figyelembe kell venni a weboldal készítés során, milyen valójában egy igazán jó weboldal...

Drága vagy olcsó weboldal készítése: mi a különbség? (3rész)

Most pedig lássuk, hogyan alakul mindez a valóságban, hisz a különbség nemcsak abból adódik, kitől rendeljük meg a honlapot, hanem abból is, milyen oldalak társaságába kerülünk. Eddig két absztrakt honlapot hasonlítottunk össze, de mi történik akkor, amikor a saját üzleti szféránkban kezdjük magunkat reklámozni a konkurens lapok között? 

Drága vagy olcsó weboldal készítése: mi a különbség? (1rész)

Mennyiben függ a konverzió szintje a professzionális weblap készítés minőségétől? Mit nyerhetünk egy olcsó, s mit egy drága weboldallal?

Hogyan befolyásolja a weboldalom, hogy 1.000 vagy 10.000 eurót költök-e rá, s mit kapok ebből vissza? Milyen hatásai vannak az Ön piaci szegmensében annak, hogy mennyit fektet a honlapjába?

 

A professzionális Weboldal készítés titkai

Ma már minden cég rendelkezik saját céges weboldallal, vagy legalábbis belátta, hogy a potenciális érdeklődői interneten keresztül való megszerzéséhez egy jól működő weblap készítésére van szükség.

Aki ma azt mondja őt ez nem érdekli hamarosan számára is aktuálissá válik a honlap készítés.

Az internetezők elsődleges információszerző csatornája a Google kereső. Ha Cége nem jelenik meg az érdeklődők számára az első néhány találat között a Googleben, átengedi őket a konkurenciához.

Miért tenné ezt?

Szerezze meg az Ön cége ezeket az érdeklődőket!

A megoldás a mi kezünkben van.

Weboldal készítés - Effektív Weboldal kívülről és belülről

Ha a honlap készítéskor beépítették a megfelelő webanalítikai mérőkódokat, és használja is a rendszert, valószínűleg feltűnt már Önnek a riportok megtekintése után, hogy vannak olyan látogatók, akik egy perc után kilépnek a honlapról.
Ezeknek a látogatóknak valamilyen százaléka csak véletlenül került a honlapjára, de a látogatók többsége – akik potenciális ügyfelek és csak azért nem lettek valós ügyfelei, mert honlapja nem keltette fel érdeklődésüket. Ez a cikk a „Hogyan keltsük fel a látogató érdeklődését?” kérdésre adja meg a választ.

 
W3C Szabvány PHP Programozás MySQL Adatbázis Javascript programozás jQuery TinyMCE Flash programozás
 
 
 

www.romlex.hu
All rights reserved by ROMLEX. Nileda Investments Kft. 2024 A weblapon feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t! Linkek | Webmail | Site Map | ÁSZF

0.011244058609009 ms (9)